Log ind
VÆRKTØJER
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
BioLex
Opslagsværk med biologifaglige begreber
Danmarks dyr
Opslagsværk med danske dyr
Danmarks planter
Opslagsværk med danske planter
Fysik-kemi Lex
Opslagsværk med begreber i fysik-kemi
Geografi Lex
Opslagsværk med begreber i geografi
SkoleTube
Direkte adgang til en lang række web 2.0-værktøjer
Søg i portalen

Om biologi.gyldendal.dk

  • Didaktiserede undervisningsforløb, rigt illustreret med billeder, animationer og videoer
  • Masser af inspirerende øvelser
  • Fuldt dækkende i forhold til Fælles Mål

Kort sagt: Alt, hvad du behøver til biologiundervisningen samlet på ét sted.

Med biologi.gyldendal.dk er du dækket ind hvad angår faglige tekster, praktiske øvelser, evaluerende opgaver, diskussionsoplæg og forslag til ekskursioner. Portalen rummer desuden flere opslagsværker, bl.a. et over biologifagets begreber.

Strukturerede forløb

Forløbene, som alle er nyskrevne, danner portalens kerne. Der veksles mellem forskellige medietyper (tekst, billede, animation, video), ligesom der linkes til relevante steder på nettet, hvor man kan søge supplerende viden. Forløbene har en indre progression, hvad angår fx fagtermer og abstraktionsniveau.Øvelser

Portalen rummer et væld af øvelser, hvor eleverne får fingrene ned i faget og ser teori omsat til praksis. Der findes både laboratorieøvelser, feltøvelser på forskellige biotoper, diskussionsøvelser, hvor klassen fx skal forholde sig til et etisk dilemma, og småøvelser, som ikke kræver udstyr, og som kan laves undervejs som et afbræk i tekstlæsningen.

Enkel navigation

Med biologi.gyldendal.dk får du hele biologifaget i enkle og overskuelig rammer. Man navigerer mellem de enkelte faneblade og i venstremenuen. I forløbene foregår navigationen i boksene i højre side, hvor man ganske enkelt klikker sig vej gennem forløbet.

Fleksibilitet

På baggrund af trinmålene og den faglige sværhedsgrad er forløbene tiltænkt enten 7.-8. klasse eller 9. klasse. Men der er ikke noget i vejen for, at gennemgå et forløb til 9. klasse i en 7./8. klasse eller omvendt. De vejledende klassetrin fremgår kun af lærervejledningen. Desuden kan planlæggerværktøjet vise, fx hvilke 8. klasses trinmål et forløb til 9. klasse dækker.