Log ind
VÆRKTØJER
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
BioLex
Opslagsværk med biologifaglige begreber
Danmarks dyr
Opslagsværk med danske dyr
Danmarks planter
Opslagsværk med danske planter
Fysik-kemi Lex
Opslagsværk med begreber i fysik-kemi
Geografi Lex
Opslagsværk med begreber i geografi
SkoleTube
Direkte adgang til en lang række web 2.0-værktøjer
Søg i portalen

Nyt på biologi.gyldendal.dk


Nyt forløb: Fødevareproduktion og klima
Forløbet handler om, hvordan fødevareproduktion påvirker klimaet ved at udskille store mængder af drivhusgassen methan. Især kigges der på husdyrproduktion og risdyrkning. Se forløbet her.

Fællesfaglige fokusområder
Nyt fællesfagligt forløb - En rejse i rummet, er tilgængeligt under forløb. 

Fællesfaglige fokusområder
Nyt fællesfagligt forløb - Jordskælvskatastrofen i Japan i 2011, er tilgængeligt under forløb.
Nyt forløb: Vand og liv - rent drikkevand i fremtiden
Dette forløb handler om vand som betingelse for liv i såvel en bred forståelse som i en mere snæver – her med fokus på drikkevand som en unik og uvurderlig resurse, som vi skal værne om.
Forløbet skal gøre eleverne klogere på trusler mod vores drikkevand både i form af tidligere og nuværende forureningskilder, men også trusler i form af et unødigt forbrug af vand. De skal arbejde med rensning af spildevand og afslutningsvist komme med løsningsforslag til, hvordan vi gennem et mere bæredygtigt vandforbrug kan sikre rent drikkevand til fremtidige generationer.
Se forløbet her.
Nyt forløb: Rusmidler
Forløbet handler om rusmidler, og hvordan disse påvirker nervesystemet.
Forløbet har tre faser. Første fase introducerer eleverne til nervesystemet, som både beskrives anatomiske og funktionelt.
Anden fase introducerer forskellige rusmidler og kobler disse sammen med deres virkning på nervesystemet.
I den tredje og sidste fase skal eleverne fordybe sig i et rusmiddel og lave en oplysningsfilm, som kan vises for resten af klassen.
Se forløbet her.

Nyt forløb: Regnskovens mangfoldighed
Forløbet omhandler især den tropiske regnskovs klima, og det mangfoldige dyre- og planteliv, som findes her. Der gives eksempler på nogle af de symbioseforhold, som dyr og planter indgår i. Der er desuden til slut i forløbet fokus på truslerne mod den tropiske regnskov og bæredygtig udnyttelse af denne.
Se forløbet her.

Stråling - kræft og behandling
Dette forløb handler specifikt om en sygdom nemlig kræft. Forløbet er ikke fyldt med data om antallet af syge og dødelighed, i stedet skal forløbet gøre eleverne klogere på biologien hos den raske og hos den sygdomsramte samt opmærksomme på forebyggelse som behandlingsform. Som afslutning stilles der skarpt på tre faktorer, som kan forårsage kræft – solen, rygning og alkohol. 
Se forløbet her.

Dyr og planter i rummet 
NASA og ESA bruger i disse år meget tid på at forske i, hvordan man kan dyrke planter i rummet, samt hvordan der kan etableres ”haver” på fx Mars, som skal sikre mad til en fremtidig kolonisering. Dette forløb handler om at rejse ud i rummet og berører rummets ekstreme forhold, bjørnedyr og forskning med planter i rummet.  
Eleverne skal bl.a. kigge på bjørnedyr, designe en rumplante og et væksthus. For hvordan styres mon planternes vækst, når fx tyngdekræften er sat ud af spil?
Se forløbet her.

Landbrug og teknikker
Forløbet handler om forskellige typer landbrug, og hvordan de på forskellig vis gøder og bekæmper skadedyr, ukrudt og svampe. I den forbindelse skal eleverne fx arbejde med udvaskning af næringsstoffer og nitrogens kredsløb. Desuden forklares teknikker og biologiske mekanismer i den danske svineproduktion. Eleverne skal stifte bekendtskab med, og reflektere over, begreber som økologi og bæredygtighed. Se forløbet her.


Læringsmål og tegn på læring
Alle forløb har nu fået tilføjet forslag til læringsmål og tegn på læring som redigerbare word-dokumenter. Læringsmålene og tegn på læring ligger under lektionsplanerne. Se et eksempel her.
Fællesfaglige fokusområder
De to næstefællesfaglige fokusområder,Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget ogDen enkeltes og samfundets udledning af stofferer nu tilgængelige under forløb.


Lærerværktøj: Planlæggeren
Værktøjet Planlæggeren er nu opdateret med færdigheds- og vidensmålene fra Forenklede Fælles Mål. Du finder Planlæggeren her.
 
Tværfaglige nyhedsartikler
Der vil løbende blive lagt en aktuel tværfaglig artikel på portalen. Artiklerne vil kunne handle om alt lige fra ebolaudbrud til fx oversvømmelse og hungersnød. Du finder nyhedscafeen her.

Ny notesbog på Gyldendals fagportaler
Med Notesbogen kan eleven arbejde med det faglige stof direkte på Gyldendals fagportaler. Eleven kan nemt oprette noter og arbejde i de prædefinerede noter, der flere steder ligger som en del af forløbene.
Elevens noter er altid tilgængelige, når eleven er logget ind på portalen.
Notesbogen kan åbnes fra alle portalens sider samt under "Værktøjer".

NYHED: Tilpas skriften på fagportalerne
Med den nye skriftmenu kan du selv indstille størrelsen og udseendet på skriften i indholdsfeltet på Gyldendals fagportaler. Du har mulighed for at vælge mellem skrift med eller uden fødder – samt at øge størrelsen på skriften.