Log ind
VÆRKTØJER
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
BioLex
Opslagsværk med biologifaglige begreber
Danmarks dyr
Opslagsværk med danske dyr
Danmarks planter
Opslagsværk med danske planter
Fysik-kemi Lex
Opslagsværk med begreber i fysik-kemi
Geografi Lex
Opslagsværk med begreber i geografi
SkoleTube
Direkte adgang til en lang række web 2.0-værktøjer
Søg i portalen
Af Mads Emony og Anne Werner

- Hvor kommer vi fra?
- Stammer mennesket fra aberne?
- Er vi bare dyr?
- Eller blev vi skabt i Guds billede, som der står i Bibelen?

Charles Darwin ændrede vores verdensbillede radikalt. Før Darwin var alle enige om, at mennesket herskede over naturen, men Darwin slog fast, at vi – blot - er en del af naturen. Vi er hverken de stærkeste eller de talrigeste, men vi er det dyr, der har den højst udviklede intelligens.

Darwins evolutionsteori viser, at alle arter sammen stammer fra den samme grundform, der opstod for længe siden. Denne oprindelige grundform, en primitiv bakterie, der bestod af kun en enkelt celle. Cellen var i stand til at formere sig ved at lave kopier af sig selv, når der var mad og energi nok. De nye celler kunne også lave kopier af sig, men nogle gange var kopien ikke helt mage til den oprindelige celle. Der var sket en mutation. I enkelte tilfælde betød mutationen, at den nye celle havde nogle egenskaber, der gjorde den bedre i stand til at overleve end den oprindelige - der var sket en evolution!

Darwin formulerede, hvordan udviklingen sker, og hvad der påvirker den. Og han beviste, at verden ikke er uforanderlig, sådan som man troede på hans tid, men at der stadig sker en udvikling.

I dette forløb skal I lære Charles Darwin, hans liv og hans evolutionsteori nærmere at kende.