Log ind
VÆRKTØJER
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
BioLex
Opslagsværk med biologifaglige begreber
Danmarks dyr
Opslagsværk med danske dyr
Danmarks planter
Opslagsværk med danske planter
Fysik-kemi Lex
Opslagsværk med begreber i fysik-kemi
Geografi Lex
Opslagsværk med begreber i geografi
SkoleTube
Direkte adgang til en lang række web 2.0-værktøjer
Søg i portalen


 

Af Nikolaj Kristian Madsen

 Danmark er et landbrugsland. 2/3 af Danmarks samlede areal er landbrugsjord. Landbruget fylder meget, også selvom industrien og serviceerhverv har større økonomisk betydning for Danmark. I Danmark kommer ca. 2 % af Danmarks BNP fra landbruget, men selvom andelen ikke er større, er landbruget stadig betydningsfuldt. Dette skyldes, at landbruget dækker så stort et areal af Danmark og derfor spiller en vigtig rolle i forhold til forvaltning af kultur og natur. Derudover er det danske landbrug velanset i resten af verden i forhold til at levere kvalitetsprodukter.

Landbrug er et meget gammelt erhverv. De første landbrug opstod i Danmark for over 6000 år siden, og denne periode kaldes da også for bondestenalderen. Op igennem tiden har landbruget udviklet sig, men vi skal ikke mere end 100 år tilbage, før produktiviteten virkelig begyndte at stige. Opfindelsen af maskiner gjorde arbejdet i marken lettere. Det betød, at der skulle mindre arbejdskræft til, så derfor flyttede mange landbrugsarbejdere til byerne, hvor industrien begyndte at vinde frem. Stille og roligt blev landet affolket, og byerne begyndte at vokse. Det betød, at nogle gårdejere opkøbte marker fra naboejendommene, og derved blev disse gårde meget store. Andre gårdejere måtte i stedet lukke ned for produktionen, sælge ud af landbrugsarealer og evt. flytte. Den udvikling ser vi stadig i dag, hvor vi i Danmark har omkring 38.000 bedrifter, og tallene er faldende (se tabellen under). Men det er ikke fordi, vi producerer færre landbrugsvarer − tvært imod. Vi har i dag et af verdens mest effektive landbrug.

Antal bedrifter i Danmark

  2010  2011  2012  2013  2014
Antal bedrifter i hele landet 42.099  40.660  39.917  38.829  37.950 
www.statistikbanken.dk


I dette forløb skal vi se nærmere på det danske landbrug og specielt den danske svineproduktion, som er en kæmpe forretning for Danmark. Vi skal derudover se nærmere på effektiviseringen i det moderne traditionelle og økologiske landbrug. Har det fx nogen konsekvenser, at vi er så effektive?