Log ind
VÆRKTØJER
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
BioLex
Opslagsværk med biologifaglige begreber
Danmarks dyr
Opslagsværk med danske dyr
Danmarks planter
Opslagsværk med danske planter
Fysik-kemi Lex
Opslagsværk med begreber i fysik-kemi
Geografi Lex
Opslagsværk med begreber i geografi
SkoleTube
Direkte adgang til en lang række web 2.0-værktøjer
Søg i portalen
  Af Nicolai Munksby

Vand og liv hører sammen. Alle levende organismer indeholder forholdsmæssigt store mængder vand – du selv indeholder ca. 50 % vand, og en vandmand indeholder helt op til 95 % vand! 


 Alle kendte livsprocesser finder sted i vand, og kun få organismer tåler egentlig udtørring, og i givet fald kun kortvarigt. Når vi sender rumsonder afsted til fremmede planeter for at lede efter liv, så er vand netop et af de stoffer, vi i særlig grad er på udkig efter. Vi tænker ikke nødvendigvis over det, men vi bruger vand i mange forskellige sammenhænge. Vi er ganske enkelt afhængige af vand. 

I Danmark tager vi vores drikkevand som en selvfølge. Men vi er faktisk meget privilegeret. Mange steder i verdenen er rent vand fra en vandhane helt utænkeligt. Vores drikkevand er dog ikke uden farer. Aktiviteter fra industri, landbrug og ikke mindst tidligere udledning af spildevand fra husstande påvirker og kan i nogle tilfælde tilføre gifte, eller miljøfremmede stoffer til vores grundvand, så det ikke længere kan anvendes til drikkevand. Viden om, hvordan vi beskytter vores grundvand, og hvordan vi på fornuftig vis kan anvende vand i vores husholdning, kan være med til at gøre en forskel for fremtiden.