Log ind
VÆRKTØJER
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
BioLex
Opslagsværk med biologifaglige begreber
Danmarks dyr
Opslagsværk med danske dyr
Danmarks planter
Opslagsværk med danske planter
Fysik-kemi Lex
Opslagsværk med begreber i fysik-kemi
Geografi Lex
Opslagsværk med begreber i geografi
SkoleTube
Direkte adgang til en lang række web 2.0-værktøjer
Søg i portalen

Om portalen

biologi.gyldendal.dk er enkelt bygget op og nem at navigere i for både elever og lærer. De primære navigationsmulighederne ligger i fanebladene øverst på siden og i venstremenuerne.

I fanebladet 'Forløb' finder man de faglige emner i venstremenuens øverste niveau, og på næste niveau finder man forløbene, der knytter sig til de enkelte emner.

I forløbene navigerer man i højremenuens bokse. Resurseboksen "Forløbet" sætter struktur på selve forløbet, og er det sted eleverne primært navigerer. Derudover findes der i nogle forløb en resurseboks med ekstra øvelser. Når læreren logger ind, vil der desuden fremkomme resurseboksen "Til læreren", som indeholder lektionsplan, læringsmål, tegn på læring samt lærervejledning. 

Fanebladet 'Forløb' er portalens kerne. Her ligger undervisningsforløbene inddelt i overordnede faglige emner. Forløbene består af didaktiserede faglige tekster henvendt til eleverne, billeder, videoer, animationer, opgaver, praktiske øvelser, links til steder, hvor man kan søge mere viden, samt lærervejledning. Kronologien i forløbene fremgår af navigationsboksen i højremenuen.I Mediebiblioteket kan portalens billeder, animationer og videoer søges frem med avancerede søge- og filtreringsmuligheder. Det er nyttigt for læreren, hvis man vil have en oversigt over de illustrationer, der knytter sig til et fagligt område, et forløb eller et tema, og når man vil bruge en illustration i en anden sammenhæng, end der hvor den optræder. Eleverne kan bruge mediebiblioteket til at finde illustrationer til deres opgaver og rapporter.I fanebladet ’Tjek’ har man direkte adgang til alle forløbenes interaktive evalueringsopgaver. Opgaverne er af forskellig karakter, fx multiple choice, tipskupon, match begreb og definition osv. Fælles for dem er, at de løses direkte på skærmen, hvor eleven også får svar og resultater.

Opgaverne løses ved, at man fx markerer det eller de rigtige svar. Hvis man ikke kan svare, kan man få vist facit, hvilket dog tæller som forkert besvarelse. Opgaver, som kun er delvist besvaret, kan man vende tilbage til og færdiggøre. Når man er færdig med sin besværelse, klikker man på 'Afslut', og man får derefter sit resultat vist. Resultatet kan til sidst deles med læreren.Under ’Værktøjer’ ligger der fem opslagsværker, BioLex, Danmarks dyr, Danmarks planter, fysik-kemi Lex og geografi-Lex. BioLex er en opslagsbog, der forklarer biologifaglige begreber og emner i kortfattet tekst, evt. med illustrerende tegninger. Opslagsværket er enkelt og overskueligt i sin opbygning. Det er ordnet alfabetisk, og der er en søgefunktion, hvor man kan slå ord op. Der er en omfattende intern linkning mellem opslagsværkets artikler, hvilket udover det praktiske aspekt også illustrerer sammenhængen mellem fagets emner og begreber.

Danmarks dyr og Danmarks planter har hver især karakter af en håndbog. Her findes rigt illustrerede beskrivelser af i alt over 500 dyr og planter, som alle er arter, der er stor sandsynlighed for at møde på en tur i naturen. Begge opslagsværker er inddelt i emner, og det inviterer til, at man bruger opslagsværkerne til at gå på opdagelse i. Samtidig gør søgefunktionen det muligt at søge på specifikke dyr og planter, og det gør det til et nyttigt redskal fx ved rapportskrivning.

Fysik-Lex forklarer fysik-kemi-faglige begreber og emner i kortfattet tekst, evt. med illustrerende tegninger. Opslagsværket er enkelt og overskueligt i sin opbygning. Det er opbygget alfabetisk ud fra overordnede emner, og der er en søgefunktion, hvor man kan slå ord op. 

Geografi-Lex forklarer geografi-faglige begreber og emner i kortfattet tekst, evt. med illustrerende tegninger. Opslagsværket er enkelt og overskueligt i sin opbygning. Det er opbygget alfabetisk, og der er en søgefunktion, hvor man kan slå ord op.