Log ind
VÆRKTØJER
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
BioLex
Opslagsværk med biologifaglige begreber
Danmarks dyr
Opslagsværk med danske dyr
Danmarks planter
Opslagsværk med danske planter
Fysik-kemi Lex
Opslagsværk med begreber i fysik-kemi
Geografi Lex
Opslagsværk med begreber i geografi
SkoleTube
Direkte adgang til en lang række web 2.0-værktøjer
Søg i portalen

Kolofon

biologi.gyldendal.dk

Fagportalen til biologi i 7.-9. klasse

ISBN 978-87-625-0664-0

© 2012 Gyldendal A/S, København

Det er tilladt at kopiere eller distribuere indhold fra biologi.gyldendal.dk på institutioner, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node – under forudsætning af, at anvendelsen af indholdet sker på de betingelser, som følger af aftalen med Copydan Tekst & Node. Print og kopiering skal i givet fald indgå i skolens indrapportering til Copydan Tekst & Node. Kopiark eller andet materiale, hvor der tydeligt er gjort opmærksom på det, må frit kopieres.

FORLAGSREDAKTION: Marianne Nordlunde

TEKNISK TILRETTELÆGGELSE OG UDVIKLING: Gyldendal Web

GRAFISK DESIGN: Nikolaj Lundahl

FORFATTERE: Anders V. Thomsen, Brian Ravnborg, Mads Emony, Nikolaj Kristian Madsen, Leif Schack-Nielsen, Nicolai Munksby, Katrine Hulgard, Caroline Vandt Madsen.

NYHEDSCAFEER: 
Per Buskov: Hores Rev 3, Mikroplast
Troels Gollander: Arktis smelter, Steven Hawkings, Sommerfugle i maven, Genbrug er vejen frem, Planter i rummet?, Brintbombe, Sov godt, Vand på Mars, Klimatopmøde 2015, Rumsonde til Pluto, Et hav af plast, El Niño, Jordskælvet i Nepal, 2015-målene, Solformørkelse, Mad og klima, Skifergas, Fremtidens danske vejr, Radioaktive svin, Kometlanding, Ebola

FAGKONSULENTER:
Anders V. Thomsen, Kasper Berthelsen, Karsten Elmose Vad

ILLUSTRATIONER: Jørgen Strunge

ANIMATIONER: Bodil Bang Heinemeier/Fabulab, Emma Hass Lerche

VIDEOER: Martin Keller og Ketil Teisen i samarbejde med Experimentarium, Jesperhus og Madkulturen

Opslagsværker

Oprindeligt manus til BioLex: Gyldendals små opslagsbøger: Biologi af Hans Erik Berthelsen, Gyldendal 2006

Oprindeligt manus til Danmarks dyr og Danmarks planter: Danmarks dyr og planter af Mogens Andersen og Jon Feilberg, Gyldendal 2004

Oprindeligt manus til Geografi Lex:
Gyldendal små opslagsbøger: Geografi  af  Troels Gollander, Gyldendal 2009

Oprindeligt manus til Fysik-kemi Lex: Gyldendal små opslagsbøger: Fysik-kemi  af Helle Houkjær, Mari-Ann Skovlund Jensen, Lone Skafte Jespersen og Erik Bruun Olesen, Gyldendal 2010