Log ind
VÆRKTØJER
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
BioLex
Opslagsværk med biologifaglige begreber
Danmarks dyr
Opslagsværk med danske dyr
Danmarks planter
Opslagsværk med danske planter
Fysik-kemi Lex
Opslagsværk med begreber i fysik-kemi
Geografi Lex
Opslagsværk med begreber i geografi
SkoleTube
Direkte adgang til en lang række web 2.0-værktøjer
Søg i portalen
Af Anders Vestergaard Thomsen

Dette forløb handler om skoven som økosystem, og om hvordan man undersøger skoven i faget biologi. I forløbet kommer I også til at arbejde med skoven som levested for dyr og planter.

12 % af Danmark er dækket af skov. Meget af skoven er ejet af private, men staten ejer også en stor del af skovene. Det er planen, at over 20 % af Danmark skal være dækket af skov om 100 år. Vi vil gerne have mere skov, fordi skove giver levesteder til mange dyr og planter.

Mange mennesker benytter skoven til at gå tur, se på fugle eller løbe og cykle i, og det er også en grund til, at vi gerne vil have mere skov. Dertil kommer, at vores grundvand er bedre beskyttet mod forurening under skov, end hvis det ligger under byer eller marker.

I byer og på marker er der risiko for, at rester af sprøjtegift og gødning kan sive ned og forurene grundvandet. I skovene bruges der ikke sprøjtegifte og kun meget lidt gødning, og derfor er grundvandet bedre beskyttet her.